سوراخ سوزن!

ما آدمها موجودات عجیبی هستیم.گاهی از سوراخ سوزن رد می شویم و از در دروازه نه! سوراخ سوزن من دردها یی است که برای مادر شدن تحمل میکنم.

کمرم به شدت درد می کند.پاهایم تیر می کشند.زانوهام انگار سست شدند. مچ های دستانم تا فلج شدن راهی ندارند. انگشت هایم قدرت بلند کردن کوچکترین وزنی را ندارند.معده ام درد می کند. به سختی حتی نماز می خوانم.بعد از یک جاروبرقی کشیدن ساده مثل کسی می شوم که کوه کنده است. حتی جورابم را نمی توانم پایم کنم .کسلم و ...

و گفتن این ها منت نیست.بهایی است که برای داشتن تو می پردازم.

و چه بهای ناچیزی است. قلب

/ 26 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاله نارنج

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] عزیزترینم تولدت مبارک[لبخند]

خاله نارنج

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] عزیزترینم تولدت مبارک[لبخند]

خاله نارنج

[قلب][چشمک][هورا][فرشته][پلک][قلب][فرشته][لبخند][شوخی][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب قلب] عزیزترینم تولدت مبارک

خاله نارنج

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]مبارک مبارک تولدت مبارک

ستاره

من ماه آخر بارداریم. دقیقا دارم دیگه له میشم [وحشتناک] . ایشالا که نینیتو سالم بغل کنی مامان خانوم

اردشیر بابکان

درود بر شما دوست گرامی من در وبلاگم مطلب کوتاهی درباره آزادی انتخاب در دین زرتشت نوشتم لطفا" اگر علاقه دارید و مایل هستید آن مطالب را بخوانید و با دیدگاه خود آن را کامل کنید. نیک اوست که از نیک او هر کسی را نیکی است(زرتشت) با تشکر از شما دوست عزیز[گل]

نارنج

عزیزم امشب اولین شب جمعه ای است که قدم های کوچک مبارکت را روی سرزمین بلا و امتحان گذاشتی این شب ها تو و مادرت بزرگترین امتحان ها رو سپری می کنید ... دوری از هم و صبوری ... نازنینم میان دستان مبارک صاحب منتظر شب های جمعه عموی نازنین کودکان کربلا می سپارمت که حافظت باشد در تمام لحظه های زندگی ات ..............[قلب][قلب][قلب]

نارنج

عزیزم امشب اولین شب جمعه ای است که قدم های کوچک مبارکت را روی سرزمین بلا و امتحان گذاشتی این شب ها تو و مادرت بزرگترین امتحان ها رو سپری می کنید ... دوری از هم و صبوری ... نازنینم میان دستان مبارک صاحب منتظر شب های جمعه عموی نازنین کودکان کربلا می سپارمت که حافظت باشد در تمام لحظه های زندگی ات ..............[قلب][قلب][قلب]

بوی یاس و استشمام کردی عوضش