انتظار

امروز 8 صبح زنگ زدم بیمارستان مهر و برای سونوگرافی تعیین جنسیت وقت گرفتم. و نوبت ما شد 6 اردیبهشت ساعت 3 بعد ازظهر.(حالا کو تا اون روز؟)

از قضا اون روز هم دوشنبه است. (من هفته های با هم بودنمون رو دوشنبه به دوشنبه حساب می کنم.)

این انتظار برای آمدن یک دوشنبه دیگر نمی دانی چه انتظار سختیست. انگار روزها دست به دست هم دادند تا به دیرترین شکل ممکن بگذرند.

داری مادر عجولت را کم کم صبور میکنی.

/ 0 نظر / 15 بازدید