یاد تو

این روزها که دوباره قسمت شده تا در کوچه های نوجوانیمان قدم بزنم بیشتر به تو قکر میکنم.

این روزها که شبهایش خواب تو را میبینم،

این روزها که شبهایش سرم را توی بالش فرو میبرم و از دلتنگی برای تو اشک میریزم،

این روزها که حس میکنم با هم غریبه شدیم و از آن چیزهایی که باید با خبر باشیم بی خبریم،

این روزها که بی اختیار در کوچه خیابان ها تو را میبینم،

این روزها که به آدمهایی که پیش تواند حسودیم می شود،

این روزهایی که سخت دلتنگ توام،

و تو  بی خبری،

به این فکر میکنم که ای کاش آب و هوای و.ط.ن قانعت میکرد.

تمام نوجوانیم را توی چمدانت گذاشتی و با خودت بردی.

دنیا!

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
نندی

سال نوت مبارک!

مامان نی نی تپل

چه دعایی کنم ت بهتر از این ، که کنار پسر فاطمه ، هنگام اذان سحر جمعه ای از سال جدید ، پشت دیوار بقیع ، قامتت قد بکشد در دو رکعت ، به نمازی که نثار حرم و گنبد بر پا شده ی حضرت زهرا بکنی .... عرض تسلیت و التماس دعا