اولین تکان

خودم هم به درستی مطمئن نبودم که جریان این 4 ماه و 10 روزگی چه قدر درست باشد اما وقتی فردای 4 ماه و ده روزگیت اولین تکان خوردن تو را احساس کردم ، یقین کردم که روحت آمده عزیز دلم.

و نمی دانی ، هیچ کس نمی داند که برای یک مادر همین حرکت کوتاه  می تواند شیرین ترین خاطره زندگی اش باشد.

اولین حرکت تو شد:شنبه 1 خرداد 89 ساعت 8/45 صبح‌، درست در 4 ماه و 11 روزگیت  

 

/ 0 نظر / 16 بازدید