من که هیچم و تو که همه‌ای...

چه کرده ام که لایق این همه‌ام؟

خداوند!

شکرت،

که به یاد من هستی،

که دوستم داری،

که شرمنده ام میکنی،

من که غافلم ،

و دور از تو.

چه کرده ام که لایق این همه‌ام؟

ناسپاسی هایم را ارج می نهی؟

چه قدر تو خوبی ، و چه قدر مهربانی تو نزدیک است!

برای من که هیچم

از تو که همه‌ای!

چه کرده ام که لایق این همه‌ام؟

/ 0 نظر / 15 بازدید