پیشانی من...تقدیر تو

... و چون سه چله (4ماه و 10 روز) از قرار نطفه در رحم گذشت خداوند دو ملک-که یکی از نظر رتبه برتر از دیگریست_ را امر می‌کند که به زمین هبوط کنید و در کالبد مادر روید، و تقدیر جنین در رحم را بنویسید.

یکی از دو ملک عرض میکند که بارپروردگارا! چه بنویسیم؟ خداوند می فرماید:سالهای زندگیش،زمان مرگ او،سرنوشتش،خوشبخت یا بدبخت بودنش را بنویسید.

ملک باز سوال میکند :پروردگارا چه گونه بنویسیم؟ خداوند می فرماید:به پیشانی مادرش نگاه کنید و بنویسید.

فرشته ها می گویند :خداوندا اگر پیشانی مادر .... پس .... عدل....

خداوند مهربان می فرماید بداء* را نیز توسط دعا برای بنده ام قرار دادم.

و  آنگاه دو ملک در بدن مادر هبوط می کنند و به پیشانی مادر نگاه می کنند و تقدیر فرزند را رقم می زنند.

 

 

*-به اعتقاد شیعه، چون خداوند قادر مطلق است، بنابر مصالح کونیه، هرگاه بخواهد می‌تواند امری را باطل سازد و به جای آن امر دیگری را برقرار کند که در این صورت بداء به معنی نسخ است. بداء عبارت از این اعتقاد بود که خداوند عالم، مشیتش را بر حسب مصالحی تغییر می‌دهد. بداء به معنی پشیمانی خداوند از امری در شیعه جایز نیست بلکه به اعتقاد شیعه چون خداوند قادر مطلق است و به نص آیه ۳۹ سوره الرعد، خداوند هر چه خواهد محو و هر چه را خواهد اثبات می‌کند و اصل کتاب مشیت اوست.

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
آیدین

بهارت مبارک با آرزوی پیشانی بلند و بختی سپید