صدای قلبت...

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین ، و اجعلنا للمتقین اماما...روی تخت آرام دراز کشیده ام . چشمانم را می بندم.این صدای قلب توست که برای زندگی تلاش میکنی.صدای قلب توست فرزند....

غرق در لذتی می شوم که در وصف نگنجد.

/ 0 نظر / 15 بازدید