جنسیت تو

توی دلم پسرکی دارد بال بال می زند .

پسرکی که برای آمدن به این دنیا دارد آماده می شود.

پسرکی که می آید تا نسل شیعه از او ادامه پیدا کند.

پسرکی که می آید تا یاور و فدایی امیر المومنین باشد.

پسرکی که اگر قبولش کنند  ، ما آید تا خادم صاحب الزمان باشد.ان شا الله.

 

حالا می توانم تو را به راحتی خطاب کنم فرزند!

به راحتی بگویم: پسرم.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید